You are here
Home > آموزش > بروزرسانی گروهی در دیتابیس mySql با فیلدهای متفاوت

بروزرسانی گروهی در دیتابیس mySql با فیلدهای متفاوت

در صورتی که در زمان بروزرسانی دیتابیس نیاز داشته باشیم که چند ردیف را همزمان بروزرسانی کنیم در صورتی که تنها یک فیلد بین آنها مشترک باشد و یک فیلد دیگر در هر ردیف متفاوت باشد باید دستور زیر را بکار ببریم

update table_name
set target_field = (case when field1='1' then '3'
             when field1='2' then '4'
END)
where field1 in ('1','2') AND field2='3'

دقت کنید که در دستور بالا field2 بین تمام ردیف ها مشترک است ولی field1 در هر ردیف مقدار خاصی دارد و ما میخواهیم فیلد target_field را بروزرسانی کنیم

شما هم موارد مورد نظرتون رو در قسمت نظرات بنویسید که همه با هم یاد بگیریم

دیدگاهتان را بنویسید

Top