You are here
Home > آموزش > جیکوئری – گرفتن attribute سفارش در select-option

جیکوئری – گرفتن attribute سفارش در select-option

زمانی که نیاز داشته باشیم اطلاعات یک attribute خاص را از option انتخاب شده با کمک jquery بخوانیم ، متوجه میشویم که روش های معمول جواب نمیدهد و مقدار attribute توسط jquery قابل مشاهده نیست.

برای حل این مشکل میتوانید از روش زیر استفاده کنید

<select id="member" onchange="selectAttr(this)">
<option value="1" price="1000">محصول 1</option>
                      <option value="2" price="2000">محصول 2</option>
</select>

function selectAttr(e)
{  
  var sell_price = $('option:selected',e).attr('price');
  alert(sell_price);
}

شما هم نکته های خودتون رو در قسمت نظرات بنویسید که همه با هم یاد بگیریم

دیدگاهتان را بنویسید

Top